DET VOKSNE HJØRNE

Har du ideer eller spørgsmål, er du mere end velkommen til at smide en mail på lsr@renovest.dk

BESØG FRA DN OG ØKOLOGI

På en hverdagsaften i maj afhold en gruppe fra Danmarks Naturfredningsforening og 'Praktisk Økologi' et fyraftensmøde hos Renovest og på Skraldeskolen.

Det var en flok engagerede og spændende mennesker, og vi kom langt omkring i affaldssortering, genanvendelse, genbrug, affald i naturen, kompost, deponi og meget meget mere.

Renovest vil SÅ GERNE dele værdifuldt viden med andre. Så hvornår kommer din virksomhed på besøg?